Kontrastultralyd af lever – Hands on

15.maj. 9.00-15.30
 • herlevSted:HerlevHospital.Gastroenheden.Lægegangenisengetårnet.Stueplan.Lokale101.(Ligevedelevatorerne)
 • Dato/Tid:15.maj9.00-15.30
 • Kursister:Max.10deltagere.MålrettetHU-læger/speciallægeriradiologiogmedicinsk/kirurgiskgastroenterologi (sidstnævnte med dokumenteret ultralydscurriculum). DUDS-medlemmer vil blive prioriteret.
 • Undervisere: Christian Nolsøe, Torben Lorentzen, Peter Thielsen
 • Tilmelding:Før15.apriltilpeter.thielsen@regionh.dk
 • Pris:100kr.forDUDS-medlemmer.550kr.forikkeDUDS-medlemmer.Nårtilmeldingerbekræftet:DanskeBank: Reg. nr.: 3100 Kontonr.: 3100130831. Med teksten: Kontrast Symposium – U-19215-07
 • Program:
 • 9.00-09.30: Ankomst. Kaffe
 • 9.30-10.00: Teori – Basis kontrastultralyd (PT).
 • 10.00-12.00:Hands-on(PT+CN)
 • 12.00-12.45:Frokost
 • 12.45-13.15:Teori–Interventionelkontrastultralyd(CN)
 • 13.15-15.00:Hands-on(TN+PT)
 • 15.00-15.30:Kaffe.Afrunding.Evaluering

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save