23. Kursus i Muskuloskeletal Ultralyd – 20.-21. januar 2020

20.-21. januar 2020

Kurset er i samarbejde med DUDS (Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab) og DAUS (Dansk

Almenmedicinsk Ultralyds Selskab) og giver 12 CME point.

Tid: 20.-21. januar 2020
Sted: Aarhus Universitetshospital (Skejby), Auditorium A

Målgruppe: Radiologer, reumatologer, ortopædkirurger, praktiserende læger og eventuelt andre med interesse for muskuloskeletale lidelser. Der kræves ingen forhåndsviden inden for muskuloskeletal ultralyd.

Indhold: Almen basal viden om muskuloskeletal ultralyd, herunder anatomi, fysik, teknik etc. Muskuloskeletale skader (overbelastningsskader/idrætsskader), reumatologi, bløddelstumorer, ultralydvejledt intervention og Doppler.

Demonstration af undersøgelsesteknikker (inkl. ‘’Hands on’’) og interventionsmetoder (ultralydvejledte aspirationer/injektioner).

Undervisere og Overlæge Lars Bolvig kursusledere: Overlæge Ulrich Fredberg

Overlæge Ole Schifter Rasmussen

Pris: kr. 3.800. Prisen omfatter kaffe og fortæring under mødet, samt E-learning program (tidsbegrænset).

Kursusbog: Textbook on Musculoskeletal Ultrasonography – for beginners and trained, der er skrevet af de 3 kursusarrangører, fungerer som kursusbog (vejl. pris kr. 385), men er ikke en forudsætning for deltagelse i kurset. Kursisterne får et E-learning program tilsendt ca. 1 måned før kurset. Det skal læses inden kursusstart, og det tager ca. 8 timer at gennemgå.

Tilmelding: Skriftligt pr. e-mail: heidi.bjerre@santax.com Program om emner og forelæsere kan rekvireres ved

kursussekretæren.

Tilmeldingsfrist: 2. januar 2020 – Begrænset deltagerantal.
Ved afmeldinger senere end 2. januar 2020 betales fuldt tilmeldingsgebyr

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Leave a reply

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.