27. Kursus i Muskuloskeletal Ultralyd

20. - 21. februar 2023

Kurset er i samarbejde med DUDS (Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab) og DAUS (Dansk Almenmedicinsk Ultralydsselskab) og giver 12 CME point.

 

Tid:  20. -21. februar 2023

Sted:  Aarhus universitetshospital (Skejby), Auditorium G206-145

Målgruppe:  Radiologer, reumatologer, ortopædkirurger, praktiserende læger og eventuelt andre med interesse for muskuloskeletale lidelser. Der kræves ingen forhåndsviden inden for muskuloskeletal ultralyd.

Indhold:  Almen basal viden om muskuloskeletal ultralyd, herunder anatomi, fysik, teknik etc. Muskuloskeletale skader (overbelastningsskader/idrætsskader), reumatologi, bløddelstumorer, ultralydvejledt intervention og Doppler.

Demonstration af undersøgelsesteknikker (inkl. ‘’Hands on’’) og interventionsmetoder (ultralydvejledte aspirationer/injektioner).

Undervisere og kursusledere:  

Overlæge Lars Bolvig
Overlæge Ulrich Fredberg
Overlæge Ole Schifter Rasmussen

Pris: kr. 4.300. Prisen omfatter kaffe og fortæring under mødet samt E-learning program (Tidsbegrænset)

Kursusbog:   Textbook on Musculoskeletal Ultrasonography – for beginners and trained, der er skrevet af de 3 kursusarrangører, fungerer som kursusbog (vejl. pris kr. 385), men er ikke en forudsætning for deltagelse i kurset. Kursisterne får et E-learning program tilsendt ca. 1 måned før kurset. Det skal læses inden kursusstart, og det tager ca. 8 timer at gennemgå.

Tilmelding:   Skriftligt pr. e-mail: heidi.bjerre@santax.com
Program om emner og forelæsere kan rekvireres ved kursussekretæren.

Tilmeldingsfrist:   31. januar 2023 – Begrænset deltagerantal.
Ved afmeldinger senere end 1. februar 2023 betales fuldt tilmeldingsgebyr

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

juni 8, 2022