26. Kursus i Muskuloskeletal Ultralyd

28. til 30. September 2022

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs
26. Kursus i
MUSKULOSKELETAL ULTRALYD
Pa Hvidovre Hospital
Billeddiagnostisk afdeling, GILDH0J Privathospital

Tid: 28. til 30. September 2022

Sted:  Auditorium 1, HVIDOVRE Hospital.

Målgruppe:  Radiologer, Ortopredkirurger, Reumatologer og andre interesserede.

Indhold:  Basale fysiske principper. Teknik og apparatur. Normal anatomi. Kliniske applikationer herunder: skulder, hofte, knre, ankel/fod, albue, handled/hand, power Doppler, ultralyd­vejledte interventionelle procedurer (biopsi, drrenage, steroid injektioner).
Deltageme skal selv udfore ultralydunders0gelser af bevregeapparatet.

Akkreditering: Kurset anbefales af:
Dansk Radiologisk Selskab (giver 18 CME-point) Dansk Ortopredkirurgisk Selskab
Dansk Idrretsmedicinsk Selskab
Dansk Reumatologisk Selskab
European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR)
Kurset tildeles 18 CME-point og svarer til EFSUMB ‘s level 1 kursus (European Federation for Societies in Ultrasound in Medicine and Biology).

Kursusledere:   Michel Court-Payen, Overlrege, PhD, Billeddiagnostisk afdeling, Gildh0j Privathospital
Akram Dakhil Delfi, Overlrege, Radiologisk afdeling, Herlev Hospital
Merete K0nig, Overlrege, PhD, Radiologisk afdeling, Gentofte Hospital

Undervisere: Danske forelresere med erfaring indenfor muskuloskeletal ultralyd.

Gresteforelresere: To udenlandske forelresere bliver inviteret hvis Covid-situationen tillader det

Kursusafgift:  3.800 kr., som inkluderer frokostbuffet og kaffe. Kursusafgiften for medlemmer af de ovennrevnte selskaber, som godkender kurset, samt associerede skandinaviske selskaber, er reduceret til 3.600 kr.

Tilmelding: ultralyd16@gmail.com
Kursussekretrer Annette Matthiesen senest den 23. september 2022.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

januar 4, 2022