CADUCEUS

CADUCEUS – udvekslingsophold til Australien/New Zealand

Navnet CADUCEUS er et akronym for Collaborative Australasian Danish Undertaking for Continued Excellence in UltraSound og samidig navnet på den græske gud Hermes’ stav med de to vinger og to slanger, som er et symbol på lægegerning. CADUCEUS blev officielt indstiftet i forbindelse med ”9th Interventional Congress on interventional ultrasound” hvortil ASUM (insert link to ASUM) havde sendt en delegation bestrående af President David Rogers, Bulletin Editor Roger Davies og CEO Caroline Hong, se Medlemsbladet august 2006 samt nedenstående PDF fra ASUM bladet ”Bulletin”

I januar 2006 var den første dansker (læge Christoffer Brushøj) i Australien som led i samarbejdsaftalen (without link) mellem DUDS og ASUM. I november 2006 var det første besøg i Danmark (fysioterapeut Mary Langdale).

Bag det sære navn CADUCEUS gemmer sig et samarbejde mellem DUDS og ASUM (Australasian Society for Ultrasound in Medicine).

Der er desværre ikke længere en industriel sponsor som støtter CADUCEUS aktiviteter, men bestyrelsen ser velvilligt på henvendelser om både aktiv kongresdeltagelse og studeiophold i Australien. Samarbejdet mellem de to ultralydselskaber har allerede givet flere DUDS-medlemmer fantastiske oplevelser ”down under” med ultralyden som omdrejningspunkt.

Du kan sende en ansøgning, stilet til formanden til: sekretaer@duds.dk

 • Oversigt over CADUCEUS-DUDS-aktiviteter – HERE >>
 • DUDS Nyhedsbrev september 2011 – Charlotte Kvist Ekelunds ophold i Sydney – HERE >>
 • DUDS Nyhedsbrev oktober 2010 – Jesper Petersens ophold i Melbourne – HERE >>
 • ASUM Bulletin maj 2009 – Kristoffer Lindskov Hansens ophold i Sydney – HERE >>
 • ASUM Bulletin november 2008 – Akram Dakhils ophold i Adelaide – HERE >>
 • ASUM Bulletin november 2006 -1 – HERE >>
 • ASUM Bulletin november 2006 -2 – HERE >>
 • ASUM Bulletin november 2006 -3 – HERE >>
 • ASUM Bulletin november 2006 -4 – HERE >>
 • ASUM Bulletin maj 2006 – om Christoffer Brushøjs ophold i Melbourne skrevet af Christoffer – HERE >>
 • ASUM Bulletin maj 2006 – om Christoffer Brushøjs ophold – skrevet af Cheryl Bass – HERE >>
 • ASUM Bulletin august 2006 – ASUMs CEO dr Caroline Hong skriver om aftalen – HERE >>
 • ASUM Bulletin august 2006 – præsident Roger Davis skriver om aftalen – HERE >>