General_list_da

generalforsamling i DUDS, 29. 04. 2014

DUDS GENERALFORSAMLING Onsdag den 29.04.2014 kl 17.00 Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København N Referat 1. Valg af dirigent, Michel Court-Payen blev valgt. 2. Forelæggelse af formandens beretning ved Michel Court-Payen. De vigtigste aktiviteter i årets løb har været uddannelsesrelateret. Der er…

generalforsamling i DUDS, 19-04-2013

Referat fra DUDS GENERALFORSAMLING Fredag den 19.4.2013 kl. 1700 Carlsberg Museum og Business Centre, Valby Langgade 1, 1799 København V DAGSORDEN i henhold til vedtægterne 1. Valg af dirigent. Charlotte Strandberg blev valgt 2. Forelæggelse af formandens beretning, Michel Court-Payen. Beretningen…

generalforsamling i DUDS, 26-04-2012

DUDS GENERALFORSAMLING Torsdag den 26.04.2012 kl 1700 Post- & telemuseum, Købmagergade 37, 1012 København K (efter forårsmødet)   Referat 1.    Valg af dirigent, Michael Bachmann blev valgt 2.    Forelæggelse af formandens beretning, Torben Lorentzen Beretningen blev godkendt 3.    Forelæggelse af det…

generalforsamling i DUDS, 27-04-2011

Referat fra DUDS GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. april 2011 kl 17 Gentofte Hospital DAGSORDEN 1.    Valg af dirigent, Christina Kinnander blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne 2.    Forelæggelse af formandens beretning, Torben Lorentzen berettede…

dagsorden til Generalforsamling 2011

Indkaldelse til DUDS generalforsamling Onsdag den 27. april 2011  kl17 Gentofte Hospital, radiologisk afdeling (opgang 4, undervisningslokalet i kælderen) Efter generalforsamlingen byder DUDS på et let traktement. Tilmelding til traktementet senest den 21.04 til c.strandberg@dadlnet.dk DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2….

generalforsamling i DUDS, 27-04-2010

DUDS GENERALFORSAMLING den 27.april 2010 Auditorium 1, Århus sygehus, THG Referat 1. Valg af dirigent Michael Trier blev valgt 2. Forelæggelse af formandens beretning (lægges på hjemmesiden), Lars Bolvig Taget til efterretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab, Torben Lorentzen Godkendt,…

generalforsamling i DUDS, 16-04-2009

Referat fra DUDS Generalforsamling afholdt 16.04.2009 i Århus Valg af dirigent Torben Lorentzen blev valgt Forelæggelse af formandens beretning Lars Bolvig havde i forvejen udsendt en skriftlig beretning (se nedenfor), denne blev uddybet specielt mhp uddannelse som er en stor udfordring…

dagsorden til Generalforsamling 2009

DUDS Forårsmøde med generalforsamling Torsdag d.16. april 2009 Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade 2, 8000 Århus C Auditorium 1 Mødedeltagelse er gratis for medlemmer; men af hensyn til traktementet skal man tilmelde sig senest tirsdag d. 14. april kl. 12 hos: Maia…

generalforsamling i DUDS, 17-04-2008

Referat af generalforsamlingen Nordatlantens Brygge, København d 17.4.2008: Valg af dirigent og referent. Bjørn Skjoldbye blev valgt som dirigent. Ulrich Fredberg blev valgt som referent. Formandens beretning. Formand Christian Nolsøe redegjorde for bestyrelsens gennemgang og revision af medlemslisten i samarbejde med…

1 2