CADUCEUS - et ASUM/DUDS samarbejde

Navnet CADUCEUS er et akronym for Collaborative Australasian Danish Undertaking for Continued Excellence in UltraSound og samtidig navnet på den græske gud Hermes’ stav med de to vinger og to slanger, som er et symbol på lægegerning.” CADUCEUS samarbejdet baserer sig på et dokument der er underskrevet af de to selskaber. Dokumentet kan læses her. CADUCEUS blev officielt indstiftet i forbindelse med ”9th International Congress on Interventional Ultrasound” hvortil ASUM havde sendt en delegation bestående af President David Rogers, Bulletin Editor Roger Davies og CEO Caroline Hong, se Medlemsbladet august 2006 samt nedenstående PDF fra ASUM bladet ”Bulletin".

På denne side bringes nogle artikler om CADUCEUS og vedtægterne.

I januar 2006 var den første dansker (læge Christoffer Brushøj) i Australien som led i samarbejdsaftalen mellem DUDS og det Australasiatiske ultralalydselskab ASUM. November 2006 var det første besøg i Danmark (fysioterapeut Mary Langdale).


Oversigt over CADUCEUS-DUDS-aktiviteter

DUDS Nyhedsbrev september 2011 Charlotte Kvist Ekelunds ophold i Sydney

DUDS Nyhedsbrev oktober 2010 Jesper Petersens ophold i Melbourne

ASUM Bulletin maj 2009 Kristoffer Lindskov Hansens ophold i Sydney

ASUM Bulletin november 2008 Akram Dakhils ophold i Adelaide

ASUM Bulletin november 2006 -1

ASUM Bulletin november 2006 -2

ASUM Bulletin november 2006 -3

ASUM Bulletin november 2006 -4

ASUM Bulletin maj 2006 - om Christoffer Brushøjs ophold i Melbourne skrevet af Christoffer

ASUM Bulletin maj 2006 - om Christoffer Brushøjs ophold - skrevet af Cheryl Bass

ASUM Bulletin august 2006 - ASUMs CEO dr Caroline Hong skriver om aftalen

ASUM Bulletin august 2006 - præsident Roger Davis skriver om aftalen