dagsorden til Generalforsamling 2007

Dagsorden til GF
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning, Christian Nolsøe
 3. Forelæggelse af revideret regnskab, Tri Huu Nguyen
 4. Budget 2007, Tri Huu Nguyen
 5. Kontingentfastsættelse

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 1. Valg af næstkommende bestyrelsesformand i henhold til § 6 i DUDS’ vedtægter.

Formand, Christian Nolsøe er på valg til næste år, hvor han så vil have været formand i sammenlagt fire år og derfor ikke kan genvælges. I henhold til vedtægtsændringen skal der vælges en næstkommende formand for en toårig periode. Bestyrelsen foreslår nuværende næstformand Lars Bolvig valgt som ”næstkommende formand” for eet år hvorefter han ifølge vedtægtsændringen bliver formand i to år og sluttelig ”umiddelbart afgået formand” i to år

 1. Valg af bestyrelsesmedlem.
 2. a) Ulrich Fredberg er på valg efter 2 år i bestyrelsen, modtager genvalg.
 3. b) Vibeke Dabelsteen kan som ikke-lægelig repræsentant ikke genvælges efter 2+2 års valgperiode. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Kalle Stovgård, radiograf, røntgenafdelingen, Vejle Sygehus.
 4. c) Ekstraordinært nyvalg af bestyrelsesmedlem. Tri Huu Nguyen ønsker at udtræde af bestyrelsen efter et år som kasserer. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Torben Lorentzen, Overlæge PhD, gastroenterologisk afd D, Herlev Hospital.
 5. Valg af suppleant til bestyrelsen i henhold til § 6.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Kikke Hagen, afdelingslæge, abdominal kirurgisk afdeling Bispebjerg Hospital

 1. Valg af revisor og revisorrepræsentant.

Bestyrelsen foreslår genvalg af henholdsvis Nikolaj Borg Mogensen og Birthe Højlund Bech

 1. Forvaltning af DUDS formue ved Torben Lorentzen
 2. Orientering fra EFSUMB ved Michael Bachmann Nielsen
 3. Orientering fra WFUMB ved Søren Hancke
 4. Orientering fra Sammenslutningen af Danske Sonografer ved Vibeke Dabelsten
 5. Indkomne forslag
 6. Eventuelt

 

 

oktober 20, 2007