Kommisoriet for DUDS’ kursusudvalg:

”Der skal udbydes kurser i DUDS-regi, som dækker det til enhver tid gældende behov for uddannelse og efteruddannelse af relevante fagpersoner i henhold til EFSUMB’s retningslinier.
Der skal etableres kontakt til relevante videnskabelige selskaber med henblik på samarbejde herom.
Kursusudvalget supplerer sig selv ad hoc. Dog har Dansk Radiologisk Selskab’s bestyrelse og DUDS’ bestyrelse altid mindst én repræsentant i udvalget.

DUDS Medlemmer Med Relation Til EFSUMB

Overlæge, Ph.d. Torben Lorentzen:

DUDS delegeret siden 2012
Kirurgisk Gastroenterologisk afd. D
Herlev Hospital

Professor, overlæge, dr.med. , Ph.d. Michael Bachmann Nielsen:

Formand for EFSUMB Publication Committee siden 2002
Editor for Ultraschall in der Medizin/European Journal of Ultrasound Tidligere
DUDS delegeret (2001-2012)
Kasserer i DUDS 1998-2002 og formand i DUDS 2002-2004

Afdelingslæge, Ph.d. Caroline Ewertsen:

Medlem af EFSUMB Publication Committee siden 2013
Editor Ultrasound International Open (UIO) siden 2015
Kommende formand DUDS 2012-2014
Formand DUDS 2014-2016
Afgående formand DUDS 2016-2018

DUDS Medlemmer Med Relation Til WFUMB

EFSUMB Honorary members: Jens Bang, Hans Henrik Holm, se nedenfor. (dvs 2 ud af de 3 æresmedlemmer i EFSUMB er fra Danmark)

Overlæge, Ph.d. Christian Nolsøe

President-elect WFUMB siden 2015
President-elect EFSUMB 2007-2009,
President EFSUMB 2009-2011
Past-president EFSUMB 2011-2013
Medlem af EFSUMB Education and Professional Standards Committee 2005-2008
Formand DUDS 2004-2008

DUDS æresmedlemmer

Overlæge Flemming Jensen

Flemming Jensen var blandt de første til at udføre ultralyd i Danmark. Først på ultralydlaboratoriet på Gentofte Hospital siden på Rigshospitalet. Han var blandt de første, der udførte abscespunktur, plexus coeliacusblokade og bioptere transglutealt i bækkenet. I midten af 1980’erne var han den første, der udførte transvaginalskanning og i slutningen af 1980’erne den første til at bioptere hjernetumorer ultralydvejledt gennem et borehul. Flemming var i sin tid som formand for DUDS med til at arbejde for at få ultralyd gjort til et selvstændigt medicinsk speciale.

Overlæge, dr. med. Søren Hancke

Søren Hancke, tidligere medlem af bestyrelsen i WFUMB og DUDS, har medvirket til at udbrede anvendelsen af ultralyd og ultralydvejledte interventioner på verdensplan.
Søren var leder af ultralydlaboratoriet på Gentofte Hospital fra 1981-1997 og virkede derefter som overlæge på Ultralydafdelingen Herlev Hospital 1997 til 2002. Søren har udviklet og beskrevet ultralydvejledt cystogastrostomi til behandling af pancreas pseudocyster, ultralydvejledt finnåls pyelografi ved ikke-dilaterede urinveje, samt anvendelsen af endoskopisk ultralydvejledte interventioner.

Professor, Joseph H. Holmes, Denver

Holmes, der døde i 1982, var en af pionererne indenfor ultralyd. American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM) uddeler hvert år “The Joseph H. Holmes Pioneer Award”. Joseph Holmes blev udnævnt til æresmedlem i DUDS i 1981. Læs mere om Joseph Holme. Her > 

Professor, dr.med. Hans Henrik Holm

Grundlagde ultralyddiagnostik i DK samt den interventionelle ultralyd. Overlæge på ultralydlaboratoriet i Gentofte, senere ultralydafdelingen på Herlev Amtssygehus. Præsident for WFUMB 1991 i København samt 8 kongresser i interventionel ultralyd. I 1999 udnævnt til æresmedlem i EFSUMB, hvorfra denne beskrivelse stammer. Formand for DUDS 1974-78 samt 1991-92. Æresmedlem i DUDS 1989. HHH gik på pension 2000. Her > 

Overlæge, Jens Bang

Næstformand i DUDS 1974-77, formand 1992-94. Jens Bang blev udnævnt til æresmedlem i DUDS i 2000. I forbindelse med udnævnelsen til æresmedlem i EFSUMB i 1996 kunne dette læses om JB. Jens Bang gik på pension 2003

Overlæge, dr.med. Jan Fog Pedersen

Jan Fog Pedersen, overlæge ved røntgen-ultralydafdelingen Amtssygehuset i Glostrup, blev udnævnt til æresmedlem i DUDS i oktober 2003 for sin mange årige indsats for udviklingen af ultralyddiagnostik. JFP var den første til at beskrive UL-vejledt nefrostomi og abscesdrænage. Næstformand for DUDS 1984-87, formand 1987-89. JFP er fortsat særdeles videnskabelig aktiv. JFP gik på pension juli 2005.