generalforsamling i DUDS, 27-04-2011

Referat fra
DUDS GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. april 2011 kl 17 Gentofte Hospital
DAGSORDEN

1.    Valg af dirigent, Christina Kinnander blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne
2.    Forelæggelse af formandens beretning, Torben Lorentzen berettede om året 2010. Blev godkendt
3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab 2010 samt af budget for 2011, Blev forelagt af Torben Lorentzen, se nedenfor, og godkendt
4.    Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret, godkendt
5.    Valg til bestyrelsen
a.    Karl Erik Stovgaard fratræder (har siddet 2 x 2 år og kan ikke genvælges). Bestyrelsen foreslår valg af Helle Vibeke Hansen (sonograf på Herlev Hospital, gynækologisk afdeling), godkendt
b.    Kikke Hagen (suppleant) fratræder (har siddet 2 x 2 år og kan ikke genvælges). Som ny suppleant foreslår bestyrelsen valg af Hanne Sønder Grossjohann (under uddannelse som kirurg), godkendt
6.    Valg af revisor og revisorrepræsentant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Nicolaj Borg Mogensen og Mette Charlotte Marklund, godkendt
7.    EFSUMB, Christian Nolsøe / Torben Lorentzen berettede herom
8.    WFUMB, Christian Nolsøe / Torben Lorentzen berettede herom
9.    Danske Sonografer, Karl Erik Stovgaard berettede om forskellige aktiviteter
10.    Eventuelt, ingen tilmeldte punkter

duds_calc01

duds_calc02

april 27, 2011