Generalforsamling i DUDS, 27-01-2016

Referat DUDS Generalforsamling d. 27. januar 2016, Odense
Valg af dirigent og referent: Søren R. Rafaelsen vælges som dirigent og Malene R. Pedersen som referent. Formandens beretning ved Caroline Ewertsen. Formanden takkede de to bladredaktører Alexander Nygård og Andreas Brandt for…
Referat DUDS Generalforsamling d. 27. januar 2016, Odense
 1.  Valg af dirigent og referent
  Søren R. Rafaelsen vælges som dirigent og Malene R. Pedersen som referent.
 2. Formandens beretning ved Caroline Ewertsen
  Formanden takkede de to bladredaktører Alexander Nygård og Andreas Brandt for deres store arbejde og bød velkommen til de to nye redaktører René Rasmussen (Silkeborg Sygehus) og Thomas Hasseriis Andersen (Rigshospitalet). Også tak til vores webredaktør Peter Møller for hans store arbejde.
  Der er uddelt 5 rejselegater i år til Rune Wilkens, René Rasmussen, Michel Court-Payen, Tobias Todsen og Camilla Bak Ipsen. Alle til aktiv kongresdeltagelse.
  Der er nedsat et udvalg under DRS, der ser på vejledning til intervention hos patienter i antitrombotisk behandling i samarbejde med Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase. I udvalget er overlægerne Søren Torp-Pedersen, Hans Henrik Torp-Madsen og Bo Nyhuus. Endvidere sidder overlæge Bjørn Skjoldbye med i et rådgivende udvalg under Sundhedsstyrelsen, der skal vurdere, om screening for abdominalt aortaaneurisme skal indføres.
  Christian Nolsøe er vice præsident i WFUMB.
  Delegeret i EFSUMB er overlæge Torben Lorentzen.
  Professor Michael Bachmann Nielsen og afdelingslæge Caroline Ewertsen er i Publication Committee i EFSUMB.
  Overlæge Søren Hancke og overlæge Flemming Jensen er udnævnt til æresmedlemmer i DUDS.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2015 ved Caroline Ewertsen
  Overskud på Driftsregnskabet på 27.000 kr.
  Regnskab er godkendt af revisoren og godkendes af Generalforsamlingen.
 4. Kontingentfastsættelse
  Kontingentet er uændret kr. 450,- årligt.
 5. Valg til Bestyrelsen
  Overlæge Søren R. Rafaelsen vælges som ny næstkommende formand. Bjørn Skjoldbye indtræder som formand for DUDS og Caroline Ewertsen som afgående formand.
  Michel Court-Payen udtræder af bestyrelsen efter seks år. Bestyrelsen takker på DUDS vegne for hans indsats.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Nikolaj Borg Mogensen og Mette Marklund vælges.
 7. Eventuelt.
  Forvaltningen af DUDS formue. Generel enighed om at nuværende forvaltning af formuen fortsætter uændret.
juni 10, 2016