Generalforsamling i DUDS, 25-01-2017

Referat DUDS Generalforsamling d. 25. januar 2017
Referat DUDS Generalforsamling  Onsdag den 25. Januar 2017
 1. Valg af dirigen
  Christian Nolsøe valgtes som dirigent og Caroline Ewertsen som referent.
 2. Forelæggelse af formandens beretning
  Foreningen har fået ny hjemmeside og ny webmaster er Peter Obel – velkommen. Medlemmerne er meget velkomne til at kontakte webmasteren, hvis de finder fejl eller mangler på siden.
  Der er uddelt i alt 4 rejselegater til DUDS medlemmer. Efterårsmødet blev afholdt i Odense – tak til Ole Graumann for at have arrangeret det og sammensat et spændende program, og tak til Charlotte Strandberg og Merete Kønig for at have arrangeret forårsmødet i Århus.
  Tak til Torben Lorentzen, der har siddet som DUDS delegeret i EFSUMB. Denne post varetages fremover af formanden med næstformanden og den afgående formand som suppleanter.
  Christian Nolsøe er kommende præsident for WFUMB og Michael Bachmann Nielsen og Caroline Ewertsen sidder i publication committee i EFSUMB.
 3.  Information om WFUMB aktiviteter
  Tak til Christian Nolsøe for et spændende indlæg om WFUMB’s arbejde.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2016
  Regnskabet er godkendt af revisoren og godkendes af Generalforsamlingen.
 5. Kontingentfastsættelse
  Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret (450 kr årligt) – Vedtaget.
 6. Valg til bestyrelsen
  Andreas Brandt vælges som sekretær – velkommen. Kasserer Mikkel Seidelin Dam, Sonografmedlem Malene Roland Vils Pedersen og suppleant Jo Waage genvælges alle.
  Bestyrelsen takker Thomas F. Bendtsen for hans indsats som sekretær de sidste 4 år.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Nikolaj Borg Mogensen og Mette Charlotte Marklund genvælges
 8. Eventuelt
  Information om CECLUS (Århus) og kommende samarbejde med praktiserende ved Lars Bolvig.
  Herefter diskussion om emnet. Man enes om at nedsætte en arbejdsgruppe i samarbejde med DRS med henblik på at udfærdige et holdningspapir om almen medicinernes kompetencer indenfor UL, herunder uddannelse og oplæring.
august 13, 2017