Generalforsamling i DUDS, 22-09-2017

Referat DUDS Bestyrelsesmøde
fredag den 22. september 2017
(Tilstede Bjørn Skjoldbye, Søren Rafaelsen, Malene Roland Pedersen,
Mikkel Dam og Caroline Ewertsen)

Referat DUDS Bestyrelsesmode¸de fredag den 22. september 2017

(Tilstede Bjørn Skjoldbye, Søren Rafaelsen, Malene Roland Pedersen, Mikkel Dam og Caroline Ewertsen)

 1. Valg af referent
  Caroline tager referat
 2. Økonomi & medlemsantal
  Medlemstallet er faldet lidt efter at lægeforeningen har fået lavet nyt system, hvor medlemmerne lettere kan få overblik over, hvilke selskaber de er med i. Aktuelt er medlemsantallet lidt over 400.
  Økonomien er god, og foreningen har en pæn formue. Mikkel lægger op til en investering af nogle af midlerne, hvilket diskuteres.
 3. Hjemmesiden, alias adresser, IT
  Der er aktuelt store problemer med særligt alias adresserne, der ofte ikke fungerer.
  Herudover har der været problemer med kursusopdatering på hjemmesiden.
  Da økonomien er god, enes man om at overlade opdateringen af hjemmesiden til Suzanne Cain, Kosmos (UK), der har sat siden op.
  Caroline kontakter hende. Herefter vil kontakten til hende foretages af sekretæren.
  Bjørn orienterer den aktuelle webmaster Peter Obel.
 4. DUDS bladet
  DUDS bladet diskuteres ligesom kasser med tidligere DUDS dokumenter, der aktuelt står hos Caroline. Bjørn vil kontakte Medicinsk Museion og høre om de kan være interesserede i nogle af dokumenterne.
 5. Legater
  Fordeling af legater diskuteres. Der er enighed om, at UL skal være objektet i ansøgningen, således at UL er en del af det primære videnskabelige formål. Caroline laver udkast til hjemmesiden.
  For at få tildelt et DUDS legat skal man være medlem af DUDS på tildelingstidspunktet.
  Motiveret ansøgning skal stiles til bestyrelsen og sendes til sekretæren. Der er ingen ansøgningsfrist.
  Legatportioner som støtte til kongresdeltagelse forudsætter præsentation af eget videnskabeligt arbejde.
  Det er en forudsætning, at ultralyd indgår primært i det videnskabelige arbejde (at det er ultralyd, der bliver undersøgt i det videnskabelige arbejde, og ikke blot anvendt).
  Legatportioner til studieophold forudsætter, at hovedformålet med studieopholdet er at udvide eller forbedre egne ultralydkompetencer og/eller deltage i videnskabeligt arbejde jf. ovenstående.
 6. Aktuelle fokusområder
  UL og praktiserende læger diskuteres. Bjørn er i gang med et udkast til et holdningspapir og vil sende det rundt.
 7. Eventuelt.
  Der er planlagt en sonograf session i forbindelse med årsmødet til januar 2018
  Næste DUDS møde er i forbindelse med DRS årsmøde i Odense 24.-26. Januar 2018, der afholdes sammen med Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og Radiografforeningen.
november 6, 2017