Generalforsamling i DUDS, 01-04-2019

Referat - DUDS bestyrelses møde d 1. maj 2019 på UBN, Asylgade 3, 5000 Odense kl. 17.00

Referat – DUDS bestyrelses møde d 1. maj 2019 på UBN, Asylgade 3, 5000 Odense kl. 17.00

Tilstede: Søren Rafaelsen, Peter Thielsen, Bjørn Skjoldbye, Tobias Todsen, Karen Brage og Andreas Hjelm Brandt.

Ordstyrer: Søren Rafaelsen

Referant: Andreas Hjelm Brandt

 

 • Bank situation (underskrift af dokumenter).

Kasserer har forsat ikke adgang til kontoen, da kontoskiftet fra tidligere til nuværende kasserer ikke er gennemført endnu. Der mangler underskrifter fra hele bestyrelse inden papirerne kan indsendes til Lægernes Pensionsbank. Til mødet underskrives de sidste papirer og sendes snarest af kasserer (Tobias). Der er en forventning om kontoen er tilgængelig snarest (slut maj).

 

 • Hvad er der brugt i foråret 2019

Udgifter indtil videre i år 2019 er EFSUMB kontingent og regning fra webmaster.

Kommende udgifter i 2019 vil være 3 legater a 5000kr, 1 rejselegat a 5000kr (Hanne Grossjohann), udgifter til tryk af medlemsblad og forsendelse/porto til forsendelse af medlemsblad

 

 • EFSUMB kontingent 2019

Prisen til kontingent er uændret 7 euro pr. DUDS medlem ca. 20.000kr med aktuelle medlemskab på 365 medlemmer. En af de store udgifter for DUDS er udgiften til Thieme (Ultraschall – European Journal of Ultrasound), hvor regningen beløber sig op til ca. 100.000kr. Der diskuteres behovet for et tryk blad til alle medlemmer. Alternativt kunne være et elektronisk abonnement, som vil kunne reducere disse udgifter betragteligt.  Man enes om at tage det op til næste generalforsamling. Desuden vil man diskutere det med tidligere formand Caroline Ewertsen, som er redaktør i Ultraschalls underblad Ultrasound Open

 

 • Affilieret medlemskab?

Bjørn har haft et telefonmøde den 29/4-2019 med de øvrige europæiske landes affilierede i EFSUMB. Man har diskuterer tre løsninger til medlemskab af EFSUMB: 1. Full Member National Society , 2. Affiliate Member National Society, 3. Individual membership. (se vedhæftet). Søren Rafaelsen skal deltage ved et en kommende møde, hvor dette punkt vil diskuteret yderligere. DUDS vil forholde sig neutralt.

 

 • DUDS årlige legat med et beløb op til 10.000 kr (annoncering?)

DUDS har besluttet at oprette et årligt legat med et beløb op til 10.000 kr. til støtte for et medlems ophold på international anerkendt UL center med det formål at få erfaring med nye metoder og teknologier inden for diagnostisk og interventionel ultralyd. Ph.D studerende DUDS medlemmer vil have fortrin. Peter vil udforme en tekst, som skal annoncere for dette, som vil blive lagt på hjemmesiden. Deadline for ansøgning sættes til 1. december.

Bjørn anfører, at han mangler et samlet budget for legater.

 • Fire legater svarende til Early-Bird registreringsgebyret for deltagelse i Euroson (ansøgningsfrister?)

DUDS har besluttet at understøtte yngre medlemmers deltagelse i Euroson kongresser. Op til 4 legater svarende til Early-Bird registreringsgebyret for deltagelse i Euroson kan blive uddelt årligt. Yderligere informationer, herunder ansøgningsfrister, vil blive opslået på DUDS hjemmeside. Peter vil udforme en tekst, som kommer på DUDS hjemmesiden. Ansøgningsfrist er 5. Januar 2019 til Euroson i Bergen, 11-13 Juni 2020.

 

 • Formidling af DUDS medlemmers forskning på de sociale medier.

For at sikre et større kendskab til DUDS blandt yngre besluttes, at oprette en facebook side, hvor alle bestyrelsens medlemmer vil kunne redigere. Karen vil stå for oprettelsen.

 

 • Thorshavn mødet  – nyt

Indtilvidere er der 42 tilmeldte til mødet og der forventes at nå 50 tilmeldinger.  Max antal deltager er 70. Mødet vil blive gennemført.

 

  • Mikkel Seidelin Dam (afgående kasserer) skal have en vingave. Tidligere bestyrelsesmedlem Malene Roland Pedersen vil tage sig af det.
  • Nyt bestyrelsesmøde vil være den 25/10-2019 i forbindelse med DUDS eftersårsmøde i Vejle. Tid og sted vil blive annonceret på hjemmesiden senere.
  • Tobias anfører at alle mail med orienteringer og kommende beslutninger skal gå til hele bestyrelsen.
  • Peter anfører – hvordan bliver DUDS større? Man diskuterer muligheden for rabat på kurser, hvis man er DUDS medlem. Desuden diskuteres oprettelse af mere specialespecifikke kurser.

 

 

 

maj 13, 2019