Dagsorden DUDS general forsamling 2020

Dagorden til DUDS årlige Generalforsamling ondag d. 29/01-2020 kl. 16.30 – 17.30

Aarhus Congress Center, Margrethepladsen 1,  8000 Aarhus C

 

  • Valg af dirigent og referent
  • Godkendelse af referat
  • Forelæggelse af Formanden Søren Rafaelsen´s årsberetning.
  • Information om EFSUMB/WFUMB aktiviteter.
  • Forelæggelse af regnskabet for 2019.12.16
  • Valg til bestyrelsen.
  • Valg af revisor og revisorsuppleant.
  • Nye tiltag til afstemning
  • Investeringsstrategi for DUDS
  • Specialespecifikke kurser

Regnskab for DUDS 2019 >>

 

december 16, 2019