DUDS bestyrelsensmøde, d 29. Januar 2020 Århus

Dagsorden:

  • Valg af referent: Andreas Hjelm Brandt
  • Deltagere: Peter Thielsen, Søren Rafalsen, Malene Roland Pedersen, Andreas Hjelm Brandt
  • Konstituering af bestyrelsen. Formand: Peter Thielsen, Næstekommende formand: Ole Graumann, Afgående formand: Søren Rafalsen, Sekretær: Andreas Hjelm Brandt, Kasserer: Tobias Todsen, Bestyrelsesmedlem: Karen Brage, Suppleant: Nikolaj Hancock
  • Godkendelse af referat: Seneste referat fra bestyrelsesmøde i Odense den 1. Maj 2019 godkendes.
  • Effektuering af investering: Bestyrelsen ønsker at investere flere frie midler. Man enes om at investere 500.000kr i 50/50% aktier/obligationer i lægernes pensionsbank investeringsforening.
  • Vedtægtsændring: Drøftelse af en evt. flytning af GF til efterårsmødet skubbes til næste bestyrelsesmøde.
  • Kurser: Mod et beløb på 1000kr vil DUDS gerne støtte flere kurser. Hvis man fremsender kursusindhold og navne på undervisere til DUDS kan flere kurser blive DUDS godkendte af bestyrelsen. Dette budskab vil bestyrelsesmedlemmer formidle i deres omgangskreds. Kurserne vil blive annonceret på DUDS hjemmeside, DUDS facebook side og medlemsbladet.
  • Dansk Radiologisk Selskab formand Charlotte Trampedach kontaktes af DUDS formand Peter Thielsen, mhp. Nedsættelse af kontingenter til yngre læger til DUDS årsmøde, så flere yngre medlemmer kan deltage. Søren Rafaelsen sender mail til alle bestyrelsesmedlemmer, som beskriver deres roller. Næste bestyrelsesmøde vil være i foråret 2020 Odense, hvor Peter Thielsen vil sende forslag til tid og sted.
februar 12, 2020