DUDS ekstraordinære generalforsamling 15. oktober 2021 kl. 17.45. Rigshospitalet Auditorium 2

Referat:

DUDS ekstraordinære generalforsamling 15. oktober 2021 kl. 17.45

Rigshospitalet Auditorium 2

Hvis halvdelen af medlemmerne ikke er til stede ved den ordinære generalforsamling, vil der i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne er eneste punkter og kan besluttes ved simpel stemmeflerhed.  

  1. Afstemning om vedtægtsrevision:
  • Ændring af vedtægt 6: Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan genvælges hvert andet år i op til 8 år (frem for nuværende 4 år).
  • Ændring af vedtægt 9: Generalforsamling skal afholdes fra september til december i forbindelse med det videnskabelige efterårsmøde i DUDS.
  • Den ordinære generalforsamlings dagsorden tilføjes punktet: Behandling af indkomne forslag.
  • Det tilføjes at medlemmer skal sende forslag til behandling minimum 7 dage før generalforsamling.

Man stemmer om samtlige vedtægtsændringer, som alle bliver vedtaget.

oktober 25, 2021