DUDS CVR nr.: 30368096

DUDS konto (Lægernes Pensionsbank):
Registrerings- og kontonummer fås ved henvendelse til kasseren eller et andet bestyrelsesmedlem.
Betaling af kursusafgift sker ikke til DUDS, men direkte til det aktuelle kursus (henvendelse til kursusledelsen)

Ved overførsel fra udlandet (transfer from abroad):
Please transfer to IBAN account no. DK5967710006204798 with beneficiary bank swiftcode LAPNDKK1 (Laegernes Pensionsbank) and intermediary bank swiftcode ALBADKKK (Arbejdernes Landsbank)