Kontingentet er aktuelt 250,- DKK årligt for medlemskab uden automatisk abonnement på den trykte udgave af Ultraschall in Medicine/European Journal of Ultrasound, som udkommer 6 gange årligt. Ønsker du at inkludere abonnementet, er kontingentet 450,- DKK årligt (senest fastsat ved Generalforsamling 2021). Det er vigtigt at bemærke, at du automatisk vil modtage abonnementet, medmindre du udtrykkeligt angiver i din indmeldelsesbemærkning, at du ikke ønsker dette.

DUDS er medlem af paraplyorganisationen ‘Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber’. Dette medlemskab giver os blandt andet den fordel, at de assisterer med medlemsadministration og kontingentopkrævning. Der kræves et kontingent til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber for hvert DUDS-medlem, som er på 250 kr. for læger og 150 kr. for ikke-lægelige medlemmer. Dette beløb kommer desværre oveni de 250 kr. for DUDS-medlemskabet.

Her anmoder du om medlemskab:
Læge: Minside (laeger.dk)
Anden profession og stud.med.: Anmod om medlemsskab i en ekstern enhed – Minside (laeger.dk)  ”

Har du spørgsmål vedr. dit medlemskab, kontakt da venligst sekretaer@duds.dk