Ændring til Dagsorden til Generalforsamling 2007

Dagsorden til GF

Punkt 7c) Ekstraordinært nyvalg af bestyrelsesmedlem. Tri Huu Nguyen ønsker at udtræde af bestyrelsen efter et år som kasserer. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Torben Lorentzen, Overlæge PhD, gastroenterologisk afd D, Herlev Hospital.

Punkt 10) Forvaltning af DUDS formue ved Torben Lorentzen

 

august 11, 2007