dagsorden til Generalforsamling 2011

Indkaldelse til DUDS generalforsamling
Onsdag den 27. april 2011  kl17

Gentofte Hospital, radiologisk afdeling (opgang 4, undervisningslokalet i kælderen)

Efter generalforsamlingen byder DUDS på et let traktement.
Tilmelding til traktementet senest den 21.04 til c.strandberg@dadlnet.dk
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Forel æggelse af formandens beretning, Torben Lorentzen
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt af budget for 2011
4. Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret
5. Valg til bestyrelsen
  • a. Karl Erik Stovgaard fratræder (har siddet 2 x 2 år og kan ikke genvælges). Bestyrelsen foreslår valg af Helle Vibeke Hansen (sonograf på Herlev Hospital, gynækologisk afdeling)
  • b. Kikke Hagen (suppleant) fratræder (har siddet 2 x 2 år og kan ikke genvælges). Som ny suppleant foreslår bestyrelsen valg af Hanne Sønder Grossjohann (under uddannelse som kirurg)
6. Valg af revisor og revisorrepræsentant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Nicolaj Borg Mogensen og Mette Charlotte Marklund.
7. EFSUMB, Christian Nolsøe / Torben Lorentzen
8. WFUMB, Christian Nolsøe / Torben Lorentzen
9. Danske Sonografer, Karl Erik Stovgaard
10. Eventuelt
april 26, 2011