generalforsamling i DUDS, 26-04-2012

DUDS GENERALFORSAMLING
Torsdag den 26.04.2012 kl 1700
Post- & telemuseum, Købmagergade 37, 1012 København K (efter forårsmødet)

 

Referat
1.    Valg af dirigent, Michael Bachmann blev valgt
2.    Forelæggelse af formandens beretning, Torben Lorentzen Beretningen blev godkendt
3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 Regnskabet blev godkendt
4.    Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret (450 kr årligt), firmakontingentet fastsættes til samme beløb Godkendt
5.    Forslag til ændring af vedtægter: Bestyrelses foreslår, at DUDS lovene tilføjes (i § 2) følgende: Selskabet er lægeligt forankret og formanden for bestyrelsen skal være læge Godkendt (skal godkendes igen ved næste generalforsamling i henhold til vedtægterne)
6.    Valg til bestyrelsen
a.    Lars Bolvig fratræder som afgående formand, Torben Lorentzen fratræder som formand og bliver afgående formand, og Michel Court Payen bliver formand for bestyrelsen
b.    Bestyrelsen foreslår valg af Caroline Ewertsen som ny kommende formand (fra 2014) Godkendt
c.    Charlotte Strandberg har siddet i 2 x 2 år og fratræder, bestyrelsen foreslår at den nuværende kasserer og suppleant Hanne Sønder Grossjohann vælges til bestyrelsen
d.    Bestyrelsen foreslår af Ole Graumann (DUDS´s bladredaktør) vælges til ny suppleant Godkendt
7.    Valg af revisor og revisorrepræsentant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Nicolaj Borg Mogensen og Mette Charlotte Marklund. Godkendt
8.    Eventuelt Der var en diskussion om ultralydkurser og forskellige kompetenceniveauer. Det nye kursusudvalg skal arbejde aktivt med dette emne

Mvh/Torben (referent)

april 26, 2012