DUDS

November 20, 2007

generalforsamling i DUDS, 20-01-2007

Referat af generalforsamlingen Veterinær og Landbohøjskolen, København d 20.1.2007: Valg af dirigent. Torben Lorentzen blev valgt. Til referent valgte GF Mette Marklund Formandens beretning. Formand Christian […]
October 20, 2007

dagsorden til Generalforsamling 2007

Dagsorden til GF Valg af dirigent Formandens beretning, Christian Nolsøe Forelæggelse af revideret regnskab, Tri Huu Nguyen Budget 2007, Tri Huu Nguyen Kontingentfastsættelse Bestyrelsen foreslår uændret […]
October 20, 2007

Agenda for the annual General Meeting 2007

Agenda for GF Choice of conductor Chairmans report, Christian Nolsøe The submission of audited accounts, Nguyen Huu Tri Budget 2007, Nguyen Huu Tri Quota setting The […]
September 28, 2007

2007 No. 3 September

DUDS 2007-No.3 September Click here to view this publication. (Link opens in a new browser tab-close the tab to return to DUDShjemmeside)
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more