Generalforsamling

Generalforsamling
Generalforsamling i DUDS, 20-04-2015

DUDS GENERALFORSAMLING Mandag den 20.04.2015 kl 16.30 Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København N Referat: Hanne Sønder Grossjohann. 1. Valg af dirigent, Torben Lorentzen blev valgt. Generalforsamlingen er varslet rettidigt og er derfor beslutningsdygtig. 2. Forelæggelse af formandens beretning ved Caroline Ewertsen….